Kop van Waal

Verkoopdocumenten!

Hieronder tref je diverse documenten behorende bij de verkoop van de 10 Dijkwoningen in Kop van Waal Exclusief.
Let op: voor zover de stukken genoemd worden in de ontvangstbevestiging van de koop- dan wel aannemingsovereenkomst vormen zij een onderdeel van de contractvorming.
De overige stukken zijn slechts ter informatie.

Juridische informatie

– ( Concept ) koopovereenkomst (volgt)
– ( Concept ) aannemingsovereenkomst (volgt)
– ( Concept ) akte van levering (volgt)
– Situatietekening/inrichtingsplan (volgt)

Zoekvenster sluiten